ترتیب بر اساس:
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: باغانی - 4 دی 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 120000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
فرانک دی. پتزولا، قدرت الله سپیدنام (مترجم) فرانک دی. پتزولا
ناشر: علوم رایانه - 23 خرداد 1401
2550000 ریال 2295000 ریال
موریس مانو، قدرت الله سپیدنام (مترجم) موریس مانو
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 15 خرداد 1400
1200000 ریال
موریس مانو، قدرت الله سپیدنام (مترجم) موریس مانو
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 2 آبان 1393
1200000 ریال
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: باغانی - 4 دی 1392
500000 ریال
چو پونگ پی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) چو پونگ پی
ناشر: علوم رایانه - 9 آبان 1390
120000 ریال
ویلیام استالینگز، قدرت الله سپیدنام (مترجم) ویلیام استالینگز
ناشر: علوم رایانه - 14 دی 1387
170000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - 22 آذر 1400
1000000 ریال
ویلیام استالینگز، قدرت الله سپیدنام (مترجم) ویلیام استالینگز
ناشر: علوم رایانه - 7 دی 1390
170000 ریال
ژوزف جونز، قدرت الله سپیدنام (مترجم) ژوزف جونز
ناشر: علوم رایانه - 1 خرداد 1390
50000 ریال
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 4 دی 1392
150000 ریال
آندرواس تننباوم، دیوید ج. ودرال، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) آندرواس تننباوم
ناشر: علوم رایانه - 13 آذر 1391
120000 ریال
محمدعلی مزیدی، جانیس گیلیسپی مزیدی، قدرت الله سپیدنام (مترجم) محمدعلی مزیدی
ناشر: انتشارات خراسان - 21 خرداد 1393
700000 ریال
استفن چاپمن، قدرت الله سپیدنام (مترجم) استفن چاپمن
ناشر: علوم رایانه - 15 اسفند 1388
65000 ریال
استفن چاپمن، قدرت الله سپیدنام (مترجم) استفن چاپمن
ناشر: علوم رایانه - 29 آبان 1391
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد