ترتیب بر اساس:
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 1401
6800000 ریال 6120000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
گری آرمسترانگ، فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) گری آرمسترانگ
ناشر: نشر آموخته - 1402
3400000 ریال 2890000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 1401
2890000 ریال 2601000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 1400
2590000 ریال 2331000 ریال
فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان، علی عمویی اوجاکی (مترجم)، شهریار محسنین (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 6 دی 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان، حمیدرضا ایرانی (مترجم)، اصغر رحمتی (مترجم)، بابک وطن پرست (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: آریانا قلم - 24 خرداد 1399
1380000 ریال 1242000 ریال
کوین لین کلر، فیلیپ کاتلر، محمدعلی عبدالوند (مترجم)، کامبیز حیدرزاده (مترجم) کوین لین کلر
ناشر: مبلغان - 21 شهریور 1401
4930000 ریال 3120000 ریال
الگزاندر چرنو، الهام فریدچهر (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار)، پرویز درگی(مقدمه)، فیلیپ کاتلر(مقدمه) الگزاندر چرنو
ناشر: بازاریابی - 11 شهریور 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
فیلیپ کاتلر، جان ای. کسلیون فیلیپ کاتلر
ناشر: سیته - 1 اردیبهشت 1394
600000 ریال 540000 ریال
فیلیپ کاتلر، حمیدرضا ایرانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: آریانا قلم - 14 اسفند 1401
1480000 ریال 1332000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، احمد راه چمنی (مترجم)، مجید صفایی (مترجم)، افشین فتح الهی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: بهمن برنا - 3 فروردین 1401
5000000 ریال 1700000 ریال
فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، محمدرضا سعدی (مترجم)، عباس صالح اردستانی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: جهان نو - 16 اردیبهشت 1395
1400000 ریال 1260000 ریال
فیلیپ کاتلر، امید آبدار (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 18 شهریور 1399
1580000 ریال 1343000 ریال
ایوان ستی وان، فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، کامبیز حیدرزاده (مترجم)، آزیتا جمشید نژاد اول (ویراستار) ایوان ستی وان
ناشر: سیته - 3 اسفند 1399
1100000 ریال 600000 ریال
فیلیپ کاتلر، والدمار پفورچ، کامبیز حیدرزاده (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار) فیلیپ کاتلر
ناشر: سیته - 7 آذر 1389
1600000 ریال 1360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 126 مورد