ترتیب بر اساس:
فرید میرشکار فرید میرشکار
ناشر: نمایش - 5 اسفند 1387
30000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 8 مرداد 1402
450000 ریال 360000 ریال
حیدر منصوری (شاعر)، فرید میرشکار (زیرنظر) حیدر منصوری (شاعر)
ناشر: دریانورد - 23 اسفند 1393
100000 ریال
فرید میرشکار، سیدعبدالعزیز بلادی (ویراستار) فرید میرشکار
ناشر: صحیفه خرد - 26 خرداد 1393
80000 ریال
فرید میرشکار فرید میرشکار
ناشر: صحیفه خرد - بهمن 1394
فرید میرشکار فرید میرشکار
ناشر: آینه کتاب - 9 آذر 1393
50000 ریال
حسین دهقانی، افسانه کرمی ثابت (ویراستار)، فرید میرشکار(زیرنظر) حسین دهقانی
ناشر: نوید شیراز - 10 اسفند 1396
700000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد