ترتیب بر اساس:
هنری کیسینجر، فرید زکریا، دیوید لی، نیل فرگوسن، مسعود یوسف حصیرچین (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) هنری کیسینجر
ناشر: علم - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
فرید زکریا، منیژه(شیخ جوادی) بهزاد (مترجم) فرید زکریا
ناشر: فاطمی - آذر 1401
1050000 ریال 945000 ریال
فرید زکریا فرید زکریا
ناشر: هرمس - بهمن 1397
490000 ریال
فرید زکریا فرید زکریا
ناشر: اطلاعات - مهر 1397
180000 ریال
فرید زکریا، امیرحسین نوروزی، خشایار دیهیمی (ویراستار) فرید زکریا
ناشر: طرح نو - مهر 1390
590000 ریال
فرید زکریا، مظفر رویائی (مترجم) فرید زکریا
ناشر: بوتیمار - دی 1395
155000 ریال
فرید زکریا، احد علیقلیان (مترجم) فرید زکریا
ناشر: طرح نو - بهمن 1388
80000 ریال
فرید زکریا، نجف شیخ سرایی (مترجم)، محسن توکلیان (مترجم)، حسینعلی یارخی (مترجم) فرید زکریا
ناشر: روزنه - اسفند 1399
2350000 ریال
فرید زکریا، محمود معلم (مترجم)، حسین معادی (مترجم) فرید زکریا
ناشر: مصطفوی - اردیبهشت 1389
70000 ریال
فرید زکریا فرید زکریا
ناشر: آسیم، نشر نو - خرداد 1398
420000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد