ترتیب بر اساس:
فریده قاسمی، محسن اصغری، طاهره السادات فاطمی (ویراستار)، کاظم کاظمی (زیرنظر)، محمدعلی زیرک (زیرنظر) فریده قاسمی
ناشر: گل واژه - 6 مهر 1392
150000 ریال 138000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
کاظم کاظمی، فریده قاسمی، زهره جمالی، طاهره السادات فاطمی (ویراستار)، محمدعلی زیرک (زیرنظر) کاظم کاظمی
ناشر: گل واژه - 29 مهر 1392
185000 ریال
فریده قاسمی، محسن اصغری (ویراستار)، کاظم کاظمی (زیرنظر) فریده قاسمی
ناشر: گل واژه، ندای دانش گستر - 20 دی 1390
185000 ریال
فریده قاسمی فریده قاسمی
ناشر: فریده قاسمی - آذر 1394
60000 ریال
فریده قاسمی، نادیا میاحی فریده قاسمی
ناشر: نادیا میاحی - شهریور 1394
90000 ریال
فریده قاسمی، نادیا میاحی فریده قاسمی
ناشر: نادیا میاحی - دی 1394
90000 ریال
فریده قاسمی فریده قاسمی
ناشر: فریده قاسمی - مرداد 1396
90000 ریال
فریده قاسمی فریده قاسمی
ناشر: فریده قاسمی - مرداد 1396
75000 ریال
ناشر: فریده قاسمی - تیر 1394
50000 ریال
ناشر: گل واژه - 1 آذر 1390
75000 ریال
فریده قاسمی (مترجم)، مسعود فریامنش (به اهتمام) فریده قاسمی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، اداره نشر - تیر 1396
180000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد