ترتیب بر اساس:
سیلویا هرش، فریده فرنودفر (مترجم)، الهام حسینی بهشتی (مترجم)، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی (ویراستار) سیلویا هرش
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - دی 1387
750000 ریال 637500 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
نصرحامد ابوزید، هلال سزگین، فریده فرنودفر (مترجم)، عبدالله نصری (مقدمه) نصرحامد ابوزید
ناشر: علم - 1393
950000 ریال
ورنر یگر، فریده فرنودفر (مترجم) ورنر یگر
ناشر: حکمت - خرداد 1393
680000 ریال
ورنر یگر، امیر نصری (مترجم)، فریده فرنودفر (مترجم) ورنر یگر
ناشر: حکمت - اسفند 1389
42000 ریال
فرانتس یوزف وتس، امیر نصری (مترجم)، فریده فرنودفر (مترجم) فرانتس یوزف وتس
ناشر: نشر چشمه - فروردین 1394
150000 ریال
راجر اسکروتن، فریده فرنودفر (مترجم) راجر اسکروتن
ناشر: مینوی خرد - خرداد 1394
115000 ریال
دایانه کالینسون، فریده فرنودفر (مترجم) دایانه کالینسون
ناشر: فرهنگستان هنر - دی 1388
20000 ریال
آرتورسی دالتو، فریده فرنودفر (مترجم) آرتورسی دالتو
ناشر: نشر چشمه - مهر 1399
850000 ریال
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی (ویراستار)، یوآخیم ریتر (ویراستار)، کارلفرید گروندر (ویراستار)، گتفرید گابریل (ویراستار)، بهمن پازوکی (ویراستار)، فریده فرنودفر (باهمکاری) سیدمحمدرضا حسینی بهشتی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - دی 1389
700000 ریال
بوریس فریده والد، فریده فرنودفر (مترجم) بوریس فریده والد
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
200000 ریال
کارل یاسپرس، فریده فرنودفر (مترجم) کارل یاسپرس
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
250000 ریال
یوآخیم ریتر، کارلفرید گروندر، گتفرید گابریل، فریده فرنودفر (ویراستار)، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی (ویراستار)، بهمن پازوکی (ویراستار) یوآخیم ریتر
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، موسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون - اردیبهشت 1391
120000 ریال
بوریس فریده والد، فریده فرنودفر (مترجم) بوریس فریده والد
ناشر: نشر چشمه - اردیبهشت 1399
740000 ریال
هزیود، فریده فرنودفر (مترجم) هزیود
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 1399
430000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد