ترتیب بر اساس:
آنتونی رابینز، فریبا جعفری نمینی (مترجم) آنتونی رابینز
ناشر: نسل نو اندیش - 27 تیر 1400
1799000 ریال 1499000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: نسل نو اندیش - 20 دی 1400
799000 ریال 679150 ریال
فریبا جعفری نمینی فریبا جعفری نمینی
ناشر: نسل نو اندیش - 23 فروردین 1400
369000 ریال 313650 ریال
آلکس پاتاکوس، فریبا جعفری نمینی (مترجم) آلکس پاتاکوس
ناشر: نسل نو اندیش - فروردین 1395
699000 ریال 129000 ریال
ناپلئون هیل، جیمز آلن، جوزف مورفی، جرج کلاسون، فریبا جعفری نمینی (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: نسل نو اندیش - 23 شهریور 1399
449000 ریال 381650 ریال
جان گوردون، فریبا جعفری نمینی (مترجم) جان گوردون
ناشر: نسل نو اندیش - 19 اردیبهشت 1398
799000 ریال 329000 ریال
چانا میسن، فریبا جعفری نمینی (مترجم) چانا میسن
ناشر: نسل نو اندیش - 9 فروردین 1399
529000 ریال 449650 ریال
ناشر: نسل نو اندیش - 2 اردیبهشت 1399
899000 ریال 399000 ریال
جوئل آستین، فریبا جعفری نمینی (مترجم) جوئل آستین
ناشر: نسل نو اندیش - 2 اردیبهشت 1400
499000 ریال 424150 ریال
هال الرود، فریبا جعفری نمینی (مترجم) هال الرود
ناشر: نسل نو اندیش - 2 تیر 1399
519000 ریال 441150 ریال
بنجامین هاردی، فریبا جعفری نمینی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: نسل نو اندیش - 4 دی 1399
529000 ریال 449650 ریال
جول اوستین، فریبا جعفری نمینی (مترجم) جول اوستین
ناشر: انتشارات نسل نواندیش - 11 اسفند 1400
499000 ریال 249000 ریال
کوین ترودو، فریبا جعفری نمینی (مترجم) کوین ترودو
ناشر: نسل نو اندیش - 11 اسفند 1400
1299000 ریال 1104150 ریال
اسپنسر جانسون، فریبا جعفری نمینی (مترجم) اسپنسر جانسون
ناشر: نسل نو اندیش - 11 مرداد 1399
549000 ریال
هیلاری رادهام کلینتون، فریبا جعفری نمینی (مترجم) هیلاری رادهام کلینتون
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1397
419000 ریال
نمایش 1 - 15 از 54 مورد