ترتیب بر اساس:
لاری واچفسکی، اندی واچفسکی، سارا صفاتی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1393
500000 ریال 450000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
کریستوفر گلدن، فرهاد ارکانی (مترجم) کریستوفر گلدن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1398
580000 ریال 522000 ریال
کریستوفر گلدن، فرهاد ارکانی (مترجم) کریستوفر گلدن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1398
580000 ریال 522000 ریال
لاری واچفسکی، سارا صفاتی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1393
140000 ریال
فردی مرکوری، برایان می، فرهاد ارکانی (مترجم)، سارا صفاتی (مترجم) فردی مرکوری
ناشر: نشر کتاب مس - 1383
90000 ریال
کریستوفر گلدن، فرهاد ارکانی (مترجم) کریستوفر گلدن
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1398
580000 ریال
لاری واچفسکی، شیوا کاشی (مترجم)، فرهاد ارکانی (مترجم)، سارا صفاتی (مترجم) لاری واچفسکی
ناشر: نشر کتاب مس - 1382
300000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد