ترتیب بر اساس:
فیلیپ آر. ماسکین، فرزین رضاعی (مترجم) فیلیپ آر. ماسکین
ناشر: کتاب ارجمند - 7 خرداد 1399
950000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیال ال.وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، محمد منایی (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: کتاب ارجمند - 16 اردیبهشت 1400
1700000 ریال
بت آلدر، مایک پورتر، فرزین رضاعی (مترجم) بت آلدر
ناشر: ارجمند - 1391
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
250000 ریال 212500 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیال ال.وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، محمد منایی (مترجم)، سمیرا وکیلی (مترجم)، ابوذر گل ورز (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: کتاب ارجمند - 18 دی 1400
1900000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوند خانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: ارجمند - 21 دی 1401
2500000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، فرزین رضاعی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: کتاب ارجمند - 13 اردیبهشت 1400
2400000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ارجمند - 29 مرداد 1400
2500000 ریال
آبراهام ام ناسبوم، فرزین رضاعی (مترجم) آبراهام ام ناسبوم
ناشر: کتاب ارجمند - 20 مهر 1396
550000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - 22 آذر 1399
750000 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1395
950000 ریال
آرون تی بک، دیویدا. کلارک، فرزین رضاعی (مترجم) آرون تی بک
ناشر: کتاب ارجمند - 7 خرداد 1399
650000 ریال
مایکل فراست، فرزین رضاعی (مترجم) مایکل فراست
ناشر: کتاب ارجمند - 16 آذر 1399
1050000 ریال
هرولد کاپلان، بنجامین جیمز سادوک، فرزین رضاعی (مترجم)، حسن رفیعی (مترجم) هرولد کاپلان
ناشر: ارجمند - 1368
450000 ریال
فرانک ا. یومانس، جاف ف. کلارکین، اوتو ف.کرن برگ، فرزین رضاعی (مترجم) فرانک ا. یومانس
ناشر: ارجمند - 22 آبان 1398
1100000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، هرولد کاپلان، ویرجینیا سادوک، محسن ارجمند (مترجم)، فرزین رضاعی (مترجم)، نادیا فغانی جدیدی (مترجم)، سیداحمد جلیلی (مقدمه) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 14 اسفند 1392
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد