ترتیب بر اساس:
علیرضا تبریزی، فرزانه خونگرم (ویراستار)، مصطفی تبریزی(مقدمه) علیرضا تبریزی
ناشر: فراروان - 7 خرداد 1401
620000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
جنی موسلی، هلن سوفت، پریسا گل کاریان (مترجم)، مصطفی تبریزی (مترجم)، فرزانه خونگرم (ویراستار) جنی موسلی
ناشر: فراروان - 2 مرداد 1400
500000 ریال
جنیفر.بی سیلورس، الهام توکلی طرقی (مترجم)، الهام شفیعی فر (مترجم)، فرزانه خونگرم (ویراستار) جنیفر.بی سیلورس
ناشر: فراروان - 5 خرداد 1393
60000 ریال
فیروزه روستا، شیرین شریفیان، فرزانه خونگرم (ویراستار) فیروزه روستا
ناشر: فراروان - تیر 1397
90000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد