ترتیب بر اساس:
فرزاد شکاری زاده فرزاد شکاری زاده
ناشر: نص - مرداد 1399
1490000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 855000 ریال
مرتضی صداقت، نصرالله فیروزی، امیر ره افروز (ویراستار)، فرزاد شکاری زاده (ویراستار) مرتضی صداقت
ناشر: نص - 1390
90000 ریال
مایکل چیلتی، فرزاد شکاری زاده (مترجم) مایکل چیلتی
ناشر: نص - اردیبهشت 1386
120000 ریال
برادلی جونز، جسی لیبرتی، فرزاد شکاری زاده (مترجم) برادلی جونز
ناشر: نص - دی 1389
150000 ریال
جین جی لابروس، فرزاد شکاری زاده (مترجم) جین جی لابروس
ناشر: نص - آبان 1386
65000 ریال
فرزاد شکاری زاده فرزاد شکاری زاده
ناشر: موسسه عملی فرهنگی نص - مرداد 1388
52000 ریال
فرزاد شکاری زاده (مترجم) فرزاد شکاری زاده (مترجم)
ناشر: موسسه عملی فرهنگی نص - اردیبهشت 1386
45000 ریال
جین اندروز، علیرضا انصاری (مترجم)، روزبه سلیانی (مترجم)، فرزاد شکاری زاده (مترجم) جین اندروز
ناشر: نص - مهر 1387
85000 ریال
کریج ادی، پل کسل، جان پرایس، فرزاد شکاری زاده (مترجم) کریج ادی
ناشر: نص - 1382
38000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد