ترتیب بر اساس:
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، رضا هاشمی نژاد (به اهتمام) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 شهریور 1391
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
اریش اوبلاکر، مونیکا روسیگر، مارتین زویش، هانس رایشهارت، پتر کلاوسن، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، توماس هامر(تصویرگر)، یوآخیم کناپه(تصویرگر)، فرانک کلیمت(تصویرگر) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 21 مرداد 1399
2000000 ریال 1800000 ریال
راینر کوته، سپیده خلیلی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، اودو کروزه- شولتس (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 20 تیر 1390
400000 ریال 360000 ریال
راینر کوته، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، ابرهارد رایمان (تصویرگر)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، گرد انه زرگه (تصویرگر)، نیکولا اسمیرنف (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 25 مرداد 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
پترا دایمر، مجید عمیق (مترجم)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، مانفرد کوستکا(تصویرگر) پترا دایمر
ناشر: قدیانی - 3 خرداد 1399
350000 ریال 315000 ریال
جمعی از نویسندگان موزه ی DB نورنبرگ، کمال بهروزکیا (مترجم)، اینکلینک (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر)، یوآخیم کناپه (تصویرگر) جمعی از نویسندگان موزه ی DB نورنبرگ
ناشر: قدیانی - 30 مهر 1391
350000 ریال 315000 ریال
هاینریش هورشلمان، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، آرنو کلب(تصویرگر) هاینریش هورشلمان
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
350000 ریال 315000 ریال
کمال بهروزکیا (مترجم)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، راینر تسیگر(تصویرگر)، ماریون ویچورک(تصویرگر)، یوهان برندشتتر(تصویرگر)، آرنو کلپ(تصویرگر)، یودو کرو(تصویرگر) کمال بهروزکیا (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 مهر 1398
2000000 ریال 1800000 ریال
زیگنه زایلر، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، فرانک کلیمت(تصویرگر) زیگنه زایلر
ناشر: قدیانی - 29 آذر 1399
350000 ریال 315000 ریال
راینر کوته، کمال بهروزکیا (مترجم)، پیتر کلاوکه (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 12 اردیبهشت 1391
350000 ریال 315000 ریال
راینر کوته، کمال بهروز کیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کلب (تصویرگر)، فرانک کلیمت (تصویرگر) راینر کوته
ناشر: قدیانی - 20 خرداد 1393
350000 ریال 315000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، دیتر مولر (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 شهریور 1392
350000 ریال
اریش اوبلاکر، کمال بهروزکیا (مترجم)، دیتر مولر(نقاش)، فرانک کلیمت(نقاش)، یوهانس بلندینگر(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی - 13 اردیبهشت 1399
350000 ریال
راینر کوته، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، پیتر کلاوکه (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش) راینر کوته
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - خرداد 1397
400000 ریال
ولفگانگ تارنووسکی، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، گرد ورنر (نقاش) ولفگانگ تارنووسکی
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 15 تیر 1390
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد