ترتیب بر اساس:
مارتین جی. داهرتی، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، زینب خانجانی (مترجم) مارتین جی. داهرتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
450000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
فاطمه هداوند خانی، مهدی خزعلی (ویراستار) فاطمه هداوند خانی
ناشر: اباصالح، حیان، پاک سمن - 1 خرداد 1387
15000 ریال
رابرت بولاند، مارسیا ال، کریسی وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم) رابرت بولاند
ناشر: ارجمند - 21 مهر 1400
2200000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوند خانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: ارجمند - 21 دی 1401
2500000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد