ترتیب بر اساس:
نگین سنگری (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) نگین سنگری (مترجم)
ناشر: ادیبان روز - 5 مرداد 1398
600000 ریال 510000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
نگین سنگری (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) نگین سنگری (مترجم)
ناشر: ادیبان روز - 5 مرداد 1398
700000 ریال 500000 ریال
نگین سنگری (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) نگین سنگری (مترجم)
ناشر: ادیبان روز - 5 مرداد 1399
800000 ریال 600000 ریال
نگین سنگری (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) نگین سنگری (مترجم)
ناشر: ادیبان روز - 12 آذر 1397
800000 ریال 500000 ریال
مهدی ابراهیمی، فاطمه صابریان مهدی ابراهیمی
ناشر: ادیبان روز - 2 تیر 1400
2200000 ریال
یوآخیم زنتز، دیرک مورشت، هانا شرام، کالین، سیدرضا جلال زاده (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) یوآخیم زنتز
ناشر: ادیبان روز - 17 مهر 1399
1400000 ریال
نگین سنگری (مترجم)، فاطمه صابریان (مترجم) نگین سنگری (مترجم)
ناشر: ادیبان روز - 5 مرداد 1398
600000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد