ترتیب بر اساس:
فاطمه شهیدی (به اهتمام) فاطمه شهیدی (به اهتمام)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1397
35000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
فاطمه شهیدی فاطمه شهیدی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 9 آبان 1385
42000 ریال
جمال الدین سهیلی، نرگس اسمعیلی، زهرا اکبری، سیدمحمد امینی، آرزو دولتی دولت آباد، عطیه سادات رستمی، نسترن رسولی، شیدا سلامات، فاطمه شهیدی، رضا قزوینی جمال الدین سهیلی
ناشر: چهارطاق - 8 آذر 1391
170000 ریال
فاطمه شهیدی، نرگس عزیزی، فرزانه واثقی فاطمه شهیدی
ناشر: فراونگ - 23 دی 1392
100000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد