ترتیب بر اساس:
سیدفرید قاسمی، فاطمه بیگدلی (زیرنظر) سیدفرید قاسمی
ناشر: خانه کتاب - مهر 1394
50000 ریال 42500 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
سیدفرید قاسمی، فاطمه بیگدلی (زیرنظر) سیدفرید قاسمی
ناشر: خانه کتاب - مهر 1394
50000 ریال 42500 ریال
زینب دهقانی، فاطمه بیگدلی (ویراستار) زینب دهقانی
ناشر: شهاب الدین - 24 خرداد 1389
40000 ریال
فاطمه بیگدلی فاطمه بیگدلی
ناشر: مادوتا - 25 خرداد 1390
35000 ریال
مرضیه سادات سیدمحمدی، فاطمه بیگدلی (ویراستار) مرضیه سادات سیدمحمدی
ناشر: مادوتا - 21 خرداد 1393
36000 ریال
فاطمه بیگدلی فاطمه بیگدلی
ناشر: جلال الدین - 18 مهر 1390
35000 ریال
ناشر: جلال الدین - 21 مرداد 1392
46000 ریال
حسنعلی میرزابیگی، فاطمه بیگدلی (ویراستار) حسنعلی میرزابیگی
ناشر: آفرینه، فراگفت - 15 اسفند 1386
12000 ریال
هامفری، فاطمه کاظمی (مترجم)، کاظم مطلق (ویراستار)، فاطمه بیگدلی (زیرنظر) هامفری
ناشر: توسعه قلم - 26 بهمن 1392
29000 ریال
مجید غلامی جلیسه، فاطمه بیگدلی (زیرنظر) مجید غلامی جلیسه
ناشر: خانه کتاب - مهر 1394
150000 ریال
مجید غلامی جلیسه، فاطمه بیگدلی (ویراستار) مجید غلامی جلیسه
ناشر: مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان - 6 مهر 1390
100000 ریال
برایان تریسی، زهرا صابرنسب (مترجم)، فاطمه بیگدلی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: عصر آگاهی - 11 مهر 1389
30000 ریال
برایان تریسی، فاطمه عابدی (مترجم)، فاطمه بیگدلی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: عصر آگاهی - 11 مهر 1389
13000 ریال
د. حسن حسن، زهرا اسحاقی (مترجم)، فاطمه بیگدلی (مترجم) د. حسن حسن
ناشر: ندای دوست - 22 تیر 1392
58000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد