ترتیب بر اساس:
نوآج گلدستاین، استیو مارتین، رابرت چیالدینی، فاطمه باقریان (مترجم)، مریم تاجمیر ریاحی (مترجم) نوآج گلدستاین
ناشر: کتاب ارجمند - 1402
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
هیلاری ام. لیپز، فاطمه باقریان (مترجم) هیلاری ام. لیپز
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دی 1397
180000 ریال 162000 ریال
مهدی ضرغامیان، فاطمه باقریان (نقاش) مهدی ضرغامیان
ناشر: نشر نی - مهر 1385
4500 ریال
مهدی ضرغامیان، فاطمه باقریان (نقاش) مهدی ضرغامیان
ناشر: نشر نی - مهر 1385
4500 ریال
مهدی ضرغامیان، فاطمه باقریان (نقاش) مهدی ضرغامیان
ناشر: نشر نی - مهر 1385
4500 ریال
محمود ایروانی، فاطمه باقریان محمود ایروانی
ناشر: ساوالان - 1383
20000 ریال
فاطمه باقریان فاطمه باقریان
ناشر: عطران - شهریور 1399
500000 ریال
زینب زاهدی کته گنبدی(شاعر)، عشرت بنی هاشمی(شاعر)، صدیقه عمرانی(شاعر)، نرجس نادری(شاعر)، فاطمه باقریان(شاعر)، مستانه شکیبایی(شاعر) زینب زاهدی کته گنبدی(شاعر)
ناشر: ماهواره - آذر 1401
800000 ریال
فاطمه باقریان، ربابه فتاحی دولت آبادی (ویراستار)، محدثه عروجی(تصویرگر) فاطمه باقریان
ناشر: شاولد - مرداد 1402
650000 ریال
فاطمه باقریان، مجید صفاری نیا، پرستو حسن زاده فاطمه باقریان
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1389
120000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد