محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
فاطمه افشاری (تهیه کننده)، بهناز احمدوند (تهیه کننده) فاطمه افشاری (تهیه کننده)
ناشر: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات - آبان 1395
150000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - آبان 1389
224500 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
شکوفا آقاسیان، سکینه افشار، فاطمه افشاری، اعظم اکبرحلوایی، مهرناز پرهیزکاری، فائزه جواهری، مریم خاتونی، فرزانه خمسه، مریم رئوف، ندا سخی پور شکوفا آقاسیان
ناشر: سیمای دانش - 1392
400000 ریال
هی جینگلینگ، فاطمه افشاری (مترجم)، سپیده هریزچی قدیم (مترجم)، ماشااله ارشادمنش (مترجم)، خدیجه پویا (مترجم)، پروین حکیمی (مترجم)، سارا دریایی اسکویی (مترجم)، مهستی علیزاده (مقدمه) هی جینگلینگ
ناشر: قانون مدار - مرداد 1390
40000 ریال
بهزاد یثربی، فاطمه افشاری بهزاد یثربی
ناشر: ستاره کیمیا - آبان 1390
30000 ریال
فاطمه افشاری، زینب واشقانی فاطمه افشاری
ناشر: ستایش هستی - دی 1398
120000 ریال
داوید بتانکور-آنکونا، مایراروبی سگورا-کامپوس، فاطمه افشاری (مترجم) داوید بتانکور-آنکونا
ناشر: کتاب شهر علم - اردیبهشت 1399
240000 ریال
سیدمحمد شیرزادی گارماسه(شاعر)، فاطمه افشاری(تصویرگر) سیدمحمد شیرزادی گارماسه(شاعر)
ناشر: گنجور - دی 1401
300000 ریال
فرشاد تجاری، فاطمه افشاری، سپیده قطنیان، هنگامه قاسمی فرشاد تجاری
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - بهمن 1393
75000 ریال
فاطمه افشاری فاطمه افشاری
ناشر: گنجور - فروردین 1403
1500000 ریال
یانیک راچینسکی-هنک، فاطمه افشاری (مترجم) یانیک راچینسکی-هنک
ناشر: گنجور - فروردین 1403
2000000 ریال
امیرحسین کلهری، فاطمه افشاری، مریم شیرزاده (ویراستار) امیرحسین کلهری
ناشر: مهر و ماه نو - آذر 1402
1300000 ریال
ناشر: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات - مهر 1396
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد