ترتیب بر اساس:
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - بهمن 1399
4800000 ریال 4320000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
جان دوست، فاروق نجم الدین (مترجم) جان دوست
ناشر: مروارید - بهمن 1402
1700000 ریال 1530000 ریال
غسان کنفانی، فاروق نجم الدین (مترجم) غسان کنفانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - مهر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد