محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
فائزه جنابی اسکویی، قاسم جنابی اسکویی فائزه جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب - بهمن 1392
400000 ریال 320000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
گراهام ووان، فائزه جنابی اسکویی (مترجم)، قاسم جنابی اسکویی (مترجم) گراهام ووان
ناشر: امید انقلاب - آبان 1392
400000 ریال
قاسم جنابی اسکویی، فائزه جنابی اسکویی قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب - آبان 1393
110000 ریال
ناشر: امید انقلاب - اسفند 1394
900000 ریال
فائزه جنابی اسکویی، اسعد کوهی، قاسم جنابی اسکویی (ویراستار) فائزه جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب - آبان 1393
2100000 ریال
ناشر: امید انقلاب - آبان 1395
500000 ریال
قاسم جنابی اسکویی، الهه مطهری فر، فائزه جنابی اسکویی قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب، آدیش - آذر 1399
800000 ریال
قاسم جنابی اسکویی، الهه مطهری فر، فائزه جنابی اسکویی قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب، آدیش - تیر 1391
230000 ریال
فائزه جنابی اسکویی (مترجم)، مرتضی نوری (مترجم)، شهاب ذوالریاستین (مترجم)، منصوره ایلخانی (مترجم)، قاسم جنابی اسکویی (مترجم)، مجتبی مطهری (مترجم) فائزه جنابی اسکویی (مترجم)
ناشر: امید انقلاب - بهمن 1402
5500000 ریال
فائزه جنابی اسکویی، مرتضی نوری، شهاب ذوالریاستین، منصوره ایلخانی، سونیا محمدحسینی ترامونی، قاسم جنابی اسکویی، مجتبی مطهری فائزه جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب - دی 1402
4900000 ریال
مرتضی نوری، قاسم قربانی رستم، قاسم جنابی اسکویی، فائزه جنابی اسکویی مرتضی نوری
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - دی 1398
350000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد