ترتیب بر اساس:
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 240000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
گرانت فاولز، جورج کسیدی، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویرایشگر) گرانت فاولز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 10 آبان 1388
250000 ریال
یونس ای سنجل، افشین قجر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمد حسین کاشانی حصار (مترجم) یونس ای سنجل
ناشر: نما - مرداد 1394
2000000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: اسفند، نما - 14 شهریور 1390
400000 ریال
برایان برجرون، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، اعظم شجاع صفت (ویراستار) برایان برجرون
ناشر: نما، جهانتاب - 7 اردیبهشت 1387
33000 ریال
فرانک ام. وایت، غلامرضا ملک زاده (مترجم) فرانک ام. وایت
ناشر: نما، جهان فردا - 17 آبان 1393
1800000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، حمید توکلی پور (مترجم) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - 30 مهر 1390
180000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - 2 آبان 1391
360000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما - 15 اردیبهشت 1386
300000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - 23 آبان 1388
250000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - 30 مهر 1390
400000 ریال
تامارا ال گیلیس، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، حبیب الله دعایی (مترجم)، سیدمرتضی غیور (مترجم) تامارا ال گیلیس
ناشر: نما، جهان فردا - 10 مرداد 1390
100000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نما، جهان فردا - 27 شهریور 1389
110000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - 14 بهمن 1385
80000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - 27 آذر 1392
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 58 مورد