ترتیب بر اساس:
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 دی 1401
1710000 ریال 1539000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
بهمن یزدی صمدی، سیروس عبدمیشانی، علیرضا کوچکی، پرویز وجدانی، عبدالمجید رضایی، مصطفی ولی زاده، داریوش مظاهری، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار)، محمدرضا داهی (ویراستار) بهمن یزدی صمدی
ناشر: دانشگاه تهران - 11 فروردین 1391
1300000 ریال 1170000 ریال
محمدرضا مروی مهاجر، محمدحسین جزیره ای، کریم جوانشیر، محمود زبیری، جهانگیر فقهی، مجید مخدوم، غلامرضا ستوده (ویراستار)، محمدرضا داهی (ویراستار)، ابراهیم بیگدلی (ویراستار) محمدرضا مروی مهاجر
ناشر: دانشگاه تهران، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - 29 خرداد 1389
1100000 ریال 990000 ریال
علیرضا کوچکی، مصطفی ولی زاده، عبدالمجید رضایی، سیروس عبدمیشانی، بهمن یزدی صمدی، داریوش مظاهری، پرویز وجدانی، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) علیرضا کوچکی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 11 تیر 1385
180000 ریال
کرامت الله ایزدپناه، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) کرامت الله ایزدپناه
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 26 اسفند 1386
180000 ریال
مرتضی خوشخوی، عنایت الله تفضلی، احمد خلیقی، وازگین گریگوریان، علیرضا سپاهی، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) مرتضی خوشخوی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 26 اردیبهشت 1385
120000 ریال
غلامرضا ستوده غلامرضا ستوده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1387
420000 ریال
حسن احمدی، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) حسن احمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1386
80000 ریال
کریم جوانشیر، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) کریم جوانشیر
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 23 خرداد 1386
85000 ریال
محمدجواد ضمیری، نصرالله سفیدبخت، علی نیکخواه، مرادعلی زهری، فریدون افتخاری شاهرودی، محمدرضا داهی (ویراستار)، ابراهیم بیگدلی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) محمدجواد ضمیری
ناشر: دانشگاه تهران، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - 27 تیر 1390
90000 ریال
قباد آذری تاکامی، بابا مخیر، نصرالله محبوبی صوفیانی، محمدرضا داهی (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) قباد آذری تاکامی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 16 آبان 1385
85000 ریال
محمد شاهدی، جلال جمالیان، حسن لامع، شهرام دخانی، مهدی کدیور، غلامرضا ستوده (ویراستار)، ابراهیم بیگدلی (ویراستار) محمد شاهدی
ناشر: دانشگاه تهران، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - 26 دی 1390
87000 ریال
علیرضا سپاسخواه، محمدرضا داهی (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، غلامرضا ستوده (ویراستار) علیرضا سپاسخواه
ناشر: دانشگاه تهران - 30 شهریور 1388
80000 ریال
مرتضی خوشخوی، وازگین گریگوریان، عنایت الله تفضلی، مصطفی مبلی، رضا امیدبیگی، علیرضا سپاهی، احمد خلیقی، غلامرضا ستوده (ویراستار)، سیدمحمد اشکان (ویراستار)، محمدرضا داهی (ویراستار) مرتضی خوشخوی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان 1392
120000 ریال
علی اکبر دهخدا، سیدجعفر شهیدی (زیرنظر)، ایرج مهرکی (به اهتمام)، اکرم سلطانی (به اهتمام)، غلامرضا ستوده (به اهتمام) علی اکبر دهخدا
ناشر: دانشگاه تهران - 24 اردیبهشت 1386
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد