ترتیب بر اساس:
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1392
140000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
رونالد دی، غلامرضا دبیری (مترجم)، آرزو گودرزی (مترجم)، هاجر کاظم نژاد (مترجم)، نیکا دستورنیکو (ویراستار)، علی طاهری (ویراستار)، مانی اعتمادزاده (ویراستار) رونالد دی
ناشر: فراز اندیش سبز - آذر 1385
40000 ریال
صفر بیگ زاده، نیکا دستورنیکو، غلامرضا دبیری، حیدر ودایع خیری (مترجم) صفر بیگ زاده
ناشر: آتنا - 1383
7000 ریال
نیکا دستورنیکو، علی طاهری، رضا احمدی قمی، آرزو گودرزی، غلامرضا دبیری (ویراستار)، هاجر کاظم نژادفرد (ویراستار) نیکا دستورنیکو
ناشر: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) - اردیبهشت 1384
22000 ریال
صفر بیگ زاده، نیکا دستورنیکو، غلامرضا دبیری، علی طاهری (مترجم)، رضا احمدی قمی (مترجم)، هاجر کاظم نژادفرد (مترجم)، آرزو گودرزی (مترجم) صفر بیگ زاده
ناشر: صوفیان - 1382
15000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد