ترتیب بر اساس:
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 17 خرداد 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 17 خرداد 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 29 آبان 1398
2000000 ریال 1900000 ریال
عرفان نظرآهاری، غلامرضا خاکی(زیرنظر) عرفان نظرآهاری
ناشر: موسسه انتشارات صابرین - 13 خرداد 1398
500000 ریال 450000 ریال
موریل مائو فروی، مهران قاسمی (مترجم)، غلامرضا خاکی(مقدمه)، سعیده قدس(مقدمه) موریل مائو فروی
ناشر: نشر ثالث - 24 دی 1401
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: فوژان - خرداد 1395
600000 ریال
ناشر: فوژان - 3 اردیبهشت 1396
700000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: بازتاب - 21 دی 1390
450000 ریال
ناشر: کوهسار - 8 آذر 1388
145000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، غلامرضا خاکی (مترجم)، سمانه کیامنش (ویراستار) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: رسش - 20 آبان 1387
25000 ریال
ناشر: فوژان - بهمن 1399
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد