ترتیب بر اساس:
غلامرضا جهانشاهلو، هاشم نیکومرام، فرهاد حسین زاده لطفی غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: آثار نفیس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - فروردین 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، حسین دولتی (مترجم) غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - 1381
350000 ریال 315000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، صالح فتح آبادی (ویراستار) غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1400
690000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، هدی جهانشاهلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: رخ داد نو - 1389
120000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، هدی جهانشاهلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: مرشد - آبان 1390
70000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: دانشگاه پیام نور - اسفند 1386
36400 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مهر 1390
85000 ریال
جورج برنارد دانتسیگ، موکاندناراین تاپا، علی محمودی راد (مترجم)، سیدروح الله تقاعدی (مترجم)، غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)، فرهاد حسین زاده لطفی (مترجم)، مسعود صانعی (مترجم) جورج برنارد دانتسیگ
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مهر 1392
200000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، توفیق الهویرنلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: گام نو - مهر 1386
28000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)، بهروز دانشیان (مترجم) غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)
ناشر: ندای سبز شمال - اسفند 1384
30000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)، فریدون رهنمای رودپشتی (مترجم) غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)
ناشر: ترمه - اردیبهشت 1397
1000000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد