ترتیب بر اساس:
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 8 تیر 1393
600000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 16 آذر 1392
600000 ریال
فردریک چارلز کاپلستون، غلامرضا اعوانی (مترجم) فردریک چارلز کاپلستون
ناشر: سروش، علمی و فرهنگی - 6 بهمن 1386
280000 ریال
غلامرضا اعوانی غلامرضا اعوانی
ناشر: ققنوس - 4 آذر 1398
210000 ریال
عبدالرحیم گواهی، غلامرضا اعوانی عبدالرحیم گواهی
ناشر: علم - 20 دی 1388
1350000 ریال
غلامرضا اعوانی، محمود اسعدی (مترجم)، محمدجواد اسماعیلی (مترجم) غلامرضا اعوانی
ناشر: زمان - 1382
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 19 اسفند 1392
240000 ریال
ایرمگارد پین (ویراستار)، نیکلاوس بویلستون (ویراستار)، فرزین نگهبان (ویراستار)، فائزه حسینی معصوم (ویراستار)، محمدتقی طباطبایی (ویراستار)، غلامرضا اعوانی (به اهتمام)، شهین اعوانی (به اهتمام) ایرمگارد پین (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 19 اسفند 1392
90000 ریال
پیترلمبورن ویلسون، غلامرضا اعوانی (مترجم) پیترلمبورن ویلسون
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - آبان 1395
150000 ریال
غلامرضا اعوانی (زیرنظر) غلامرضا اعوانی (زیرنظر)
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 13 شهریور 1386
یحیی بن حبش سهروردی، ویلفرد مادلونگ (زیرنظر)، سیدمحمود یوسف ثانی (زیرنظر)، زابینه اشمیتکه (زیرنظر)، نصرالله پورجوادی (مصحح)، غلامرضا اعوانی (زیرنظر)، رضا پورجوادی (زیرنظر)، شهین اعوانی (زیرنظر) یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین - 6 آذر 1386
محمودبن علی حمصی رازی، ویلفرد مادلونگ (زیرنظر)، سیدمحمود یوسف ثانی (زیرنظر)، زابینه اشمیتکه (زیرنظر)، نصرالله پورجوادی (زیرنظر)، غلامرضا اعوانی (زیرنظر)، رضا پورجوادی (زیرنظر)، شهین اعوانی (زیرنظر) محمودبن علی حمصی رازی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین - 6 آذر 1386
غلامرضا اعوانی (زیرنظر) غلامرضا اعوانی (زیرنظر)
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 28 آذر 1386
35000 ریال
غلامرضا اعوانی (زیرنظر) غلامرضا اعوانی (زیرنظر)
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 28 آذر 1386
30000 ریال
محمودبن محمد ملاحمی خوارزمی، حسن انصاری (مقدمه)، ویلفرد مادلونگ (مقدمه)، سیدمحمود یوسف ثانی (زیرنظر)، زابینه اشمیتکه (زیرنظر)، نصرالله پورجوادی (زیرنظر)، غلامرضا اعوانی (زیرنظر)، رضا پورجوادی (زیرنظر)، شهین اعوانی (زیرنظر) محمودبن محمد ملاحمی خوارزمی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین - 16 بهمن 1387
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد