ترتیب بر اساس:
سوزان کالاهان، آن نولن، غلامحسین سدیر عابدی (مترجم) سوزان کالاهان
ناشر: جوانه رشد - 28 مرداد 1396
750000 ریال 675000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: جوانه رشد - 24 تیر 1399
750000 ریال 675000 ریال
زی، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم)، محمد حسینی (ویراستار) زی
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 1394
400000 ریال
ناشر: ترانه، دانیال دامون - 12 مهر 1400
780000 ریال
اروین دی. یالوم، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم) اروین دی. یالوم
ناشر: ترانه، دانیال دامون - 1398
1200000 ریال
توماس ادیسون، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم)، سیدمحمد حسینی (ویراستار) توماس ادیسون
ناشر: آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر - 26 فروردین 1394
85000 ریال
زی. اس ام، غلامحسین سدیر عابدی (مترجم) زی. اس ام
ناشر: دانشگاه صنعتی سجاد - 1394
325000 ریال
استن هیندن، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم) استن هیندن
ناشر: جوانه رشد - 23 اردیبهشت 1398
300000 ریال
ریچارد تمپلار، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم) ریچارد تمپلار
ناشر: ترانه - اردیبهشت 1395
150000 ریال
گرانت فاولز، جورج کسیدی، غلامحسین سدیرعابدی (مترجم) گرانت فاولز
ناشر: آستان قدس رضوی، دانشگاه امام رضا (ع) - 4 دی 1389
78000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد