ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، محمدجعفر پاک سرشت (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 بهمن 1401
590000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
160000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، میرنجف موسوی عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین 1395
180000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 دی 1391
55000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: اطلاعات - 22 دی 1389
48000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 26 دی 1390
161000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، اقبال قاسمی پویا، مجید کردرستمی، عبدالله معتمدی، خسرو امیرحسینی (ویراستار)، بشیر خزامی پور (ویراستار)، اسد اسدی (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان نهضت سوادآموزی - 13 مهر 1384
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 8 آذر 1390
60000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان - 9 مرداد 1389
50000 ریال
عیسی ابراهیم زاده، احمد آقازاده (ویراستار) عیسی ابراهیم زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 اسفند 1384
19110 ریال
حیدر تورانی، امیر آقایی، عیسی ابراهیم زاده (ویراستار)، سیده زیبا بهروز (ویراستار) حیدر تورانی
ناشر: مدرسه - 4 بهمن 1391
140000 ریال
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 14 بهمن 1393
50000 ریال
عیسی ابراهیم زاده عیسی ابراهیم زاده
ناشر: مرندیز - 24 آذر 1392
85000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد