ترتیب بر اساس:
رینر کرل، علی یوسف حکیمی (مترجم)، محمد عراقی (مترجم) رینر کرل
ناشر: دانشگاه زنجان - 21 بهمن 1392
159000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
رینر کرل، محمدباقر فرشینه عدل، محمد عراقی (مترجم)، علی یوسف حکیمی (مترجم) رینر کرل
ناشر: دانشگاه زنجان - 1 آذر 1384
39000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد