ترتیب بر اساس:
استیون پی. رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مهر 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
فردآر دیوید، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
4000000 ریال 3600000 ریال
گری دسلر، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) گری دسلر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
4400000 ریال 3960000 ریال
ریموند نوو، علی پارساییان (مترجم)، علی جهانخانی (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سمت - دی 1401
1630000 ریال 1467000 ریال
ریموند نوو، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) ریموند نوو
ناشر: سمت - اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1398
2700000 ریال 2430000 ریال
ریچاردال دفت، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) ریچاردال دفت
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1398
5950000 ریال 5355000 ریال
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1395
2240000 ریال 2016000 ریال
پیتر بامبرگر، لن مشولم، علی اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) پیتر بامبرگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401
2900000 ریال 2610000 ریال
استیون رابینز، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1402
4650000 ریال 4185000 ریال
جیمزآرتورفینچ استونر، ادوارد فریمن، دانیل گیلبرت، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) جیمزآرتورفینچ استونر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - تیر 1396
3120000 ریال 2808000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - تیر 1394
2800000 ریال 2520000 ریال
فردریک میشکین، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) فردریک میشکین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1170000 ریال 1053000 ریال
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - شهریور 1400
4250000 ریال 3825000 ریال
ادواردو فایوسولا، چاک گی، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم)، افسانه قربانزاده (ویراستار) ادواردو فایوسولا
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - تیر 1390
2700000 ریال 2430000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد