ترتیب بر اساس:
عبدالله جوادی آملی، علی ورسه ای (ویراستار)، حسین رضوانی(به اهتمام) عبدالله جوادی آملی
ناشر: مشعر - آذر 1399
86000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
احمد سباعی، رسول جعفریان (مترجم)، علی ورسه ای (ویراستار) احمد سباعی
ناشر: مشعر - 1391
120000 ریال
رسول جعفریان، علی ورسه ای (ویراستار) رسول جعفریان
ناشر: مشعر - فروردین 1390
550000 ریال
محمدطاهر کردی، هادی انصاری (مترجم)، علی ورسه ای (ویراستار) محمدطاهر کردی
ناشر: مشعر - آبان 1385
95000 ریال
علی ورسه ای (ویراستار)، مهدی اسکندریان (گردآورنده)، محمدهادی فلاح زاده (زیرنظر)، قاسم سیمیاریان (گردآورنده) علی ورسه ای (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - اسفند 1384
23000 ریال
قاسم سیمیاریان، علی ورسه ای (ویراستار)، مهدی اسکندریان (گردآورنده)، محمدهادی فلاح زاده (زیرنظر) قاسم سیمیاریان
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - آبان 1385
14000 ریال
سیدمحمود طالقانی، علی ورسه ای سیدمحمود طالقانی
ناشر: مشعر - 1381
8000 ریال
سیدمحمدباقر حجتی، علی ورسه ای سیدمحمدباقر حجتی
ناشر: مشعر - 1382
7500 ریال
محمدتقی رهبر، علی ورسه ای محمدتقی رهبر
ناشر: مشعر - 1382
7000 ریال
جمعی از نویسندگان، علی ورسه ای (ویراستار) جمعی از نویسندگان
ناشر: مشعر - مهر 1386
20000 ریال
محمدتقی رهبر، علی ورسه ای محمدتقی رهبر
ناشر: مشعر - 1382
6500 ریال
رسول جعفریان، علی ورسه ای (ویراستار) رسول جعفریان
ناشر: مشعر - اسفند 1384
35000 ریال
حسن سعید کلاهی، علی ورسه ای (مترجم)، مهدی اسکندریان (مترجم)، محمدهادی فلاح زاده (مترجم)، قاسم سیمیاریان (مترجم) حسن سعید کلاهی
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 1383
12000 ریال
علی ورسه ای (ویراستار)، مهدی اسکندریان (گردآورنده)، محمدهادی فلاح زاده (تدوین)، قاسم سیمیاریان (گردآورنده) علی ورسه ای (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - مهر 1384
12000 ریال
رسول جعفریان، علی ورسه ای رسول جعفریان
ناشر: مشعر - 1382
11000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد