ترتیب بر اساس:
مارک گازیوروسکی، مالکوم برن، علی مرشدی زاد (مترجم)، علی قاسمی (ویراستار) مارک گازیوروسکی
ناشر: قصیده سرا - مرداد 1397
3400000 ریال 3060000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
جیمز آلبن بیل، علی مرشدیزاد (مترجم) جیمز آلبن بیل
ناشر: اختران - 3 دی 1387
90000 ریال
علی مرشدی زاد علی مرشدی زاد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 19 تیر 1392
192000 ریال
چارلز تیلی، علی مرشدی زاد (مترجم) چارلز تیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 7 اسفند 1398
340000 ریال
علی مرشدی زاد (مترجم)، هوشنگ امیراحمدی (ویراستار)، منوچهر پروین (ویراستار) علی مرشدی زاد (مترجم)
ناشر: باز - 20 فروردین 1386
32000 ریال
علی مرشدی زاد علی مرشدی زاد
ناشر: نشر مرکز - 20 اسفند 1384
39500 ریال
علی مرشدی زاد (مترجم) علی مرشدی زاد (مترجم)
ناشر: دانشگاه شاهد - 8 اسفند 1388
35000 ریال
چارلز تیلی، علی مرشدی زاد (مترجم) چارلز تیلی
ناشر: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - 2 بهمن 1385
32000 ریال
مایکل کالینزپایپر، اسماعیل اسفندیار (مترجم)، علی مرشدی زاد (ویراستار)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
64000 ریال
فدراسیون بین المللی حقوق هلسینکی، علی مرشدی زاد (مترجم)، عاطفه تاجیک (ویراستار) فدراسیون بین المللی حقوق هلسینکی
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 24 اسفند 1388
30000 ریال
فرخ مشیری، علی مرشدی زاد (مترجم) فرخ مشیری
ناشر: قصیده سرا - 26 تیر 1384
19000 ریال
پاتریک دوریان، توماس فرارو، علی مرشدی زاد (مترجم) پاتریک دوریان
ناشر: تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی) - 22 دی 1386
49000 ریال
گلن وارد، علی مرشدی زاد (مترجم) گلن وارد
ناشر: قصیده سرا - 11 مرداد 1384
46000 ریال
تدرابرت گر، علی مرشدی زاد (مترجم)، حمیرا مشیرزاده (ویراستار) تدرابرت گر
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 11 خرداد 1401
1350000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد