ترتیب بر اساس:
ناشر: کتابدار - 26 اسفند 1391
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: کتابدار - 26 اسفند 1391
250000 ریال 225000 ریال
jason barron, علی محبی (مترجم) jason barron
ناشر: سرخ - 1399
1100000 ریال 990000 ریال
ریاض خراط، علی محبی، محمدحسن فضائلی پور ریاض خراط
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 18 اسفند 1388
90000 ریال
علی محبی، محمدحسن فضائلی پور، ریاض خراط علی محبی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 27 مرداد 1392
90000 ریال
فتحی حبشی، مهدی بنی اسدی (مترجم)، شهرام دانش پژوه (مترجم)، علی محبی (مترجم) فتحی حبشی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 4 مرداد 1390
160000 ریال
برایان توکر، علی محبی (مترجم)، مرتضی حسینی توسل (مترجم) برایان توکر
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - 2 دی 1399
450000 ریال
علی محبی، محمدحسن فضائلی پور علی محبی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر - اسفند 1397
390000 ریال
علی محبی، روح الله کریمی خویگانی، صادق رضایی(زیرنظر) علی محبی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - 19 تیر 1398
270000 ریال
علی محبی علی محبی
ناشر: عادیات - مرداد 1395
350000 ریال
رودلف الکساندر، علی محبی (مترجم) رودلف الکساندر
ناشر: عادیات - 21 بهمن 1398
80000 ریال
استفان بی. پاپ، علی محبی (مترجم) استفان بی. پاپ
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - اردیبهشت 1397
320000 ریال
روح الله کریمی خویگانی، علی محبی (ویراستار) روح الله کریمی خویگانی
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - اسفند 1396
210000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - اسفند 1396
210000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد