ترتیب بر اساس:
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: آییژ - 26 آذر 1390
120000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
چارلز کالکوک، مژگان مرتضوی (مترجم)، سحر میرپور (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) چارلز کالکوک
ناشر: پژواک علم آریا - 1 شهریور 1391
89500 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدرضا صفایی (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
74000 ریال
تامس آندرئولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، بابک امراء (مترجم)، علی غلامرضا نژاد (مترجم)، کارلوس سی .جی (ویراستار)، کار پنتر (ویراستار) تامس آندرئولی
ناشر: پژواک علم آریا - 1391
98000 ریال
سیدعلی موسوی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) سیدعلی موسوی (مترجم)
ناشر: پژواک علم آریا - 3 مرداد 1391
125000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، محمدرضا زاهدپورانارکی (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 1 شهریور 1384
54000 ریال
دنیس کاسپر، تنسلی راندولف هریسون، علیرضا استقامتی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
109000 ریال
دنیس کاسپر، مینو محرز (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 17 تیر 1385
109000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، علی رضا رجائی (مترجم)، محمد طاهر (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
59000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (مترجم)، رامک رحیم زاده (مترجم) آرتور گایتون
ناشر: آییژ - 1383
65000 ریال
مایکل جفری امینف، علی غلامرضانژاد (مترجم)، رامک رحیم زاده (مترجم)، جمشید لطفی (مترجم) مایکل جفری امینف
ناشر: قلم آشنا - 1381
14000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد