ترتیب بر اساس:
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (زیرنظر) آرتور گایتون
ناشر: آییژ - 26 آذر 1390
120000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
تامس آندرئولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، بابک امراء (مترجم)، علی غلامرضا نژاد (مترجم)، کارلوس سی .جی (ویراستار)، کار پنتر (ویراستار) تامس آندرئولی
ناشر: پژواک علم آریا - 1391
98000 ریال
چارلز کالکوک، مژگان مرتضوی (مترجم)، سحر میرپور (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) چارلز کالکوک
ناشر: پژواک علم آریا - 1 شهریور 1391
89500 ریال
سیدعلی موسوی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) سیدعلی موسوی (مترجم)
ناشر: پژواک علم آریا - 3 مرداد 1391
125000 ریال
آرتور گایتون، جان ادوارد هال، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدعلی حائری روحانی (مترجم)، رامک رحیم زاده (مترجم) آرتور گایتون
ناشر: آییژ - 1383
65000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، محمدرضا زاهدپورانارکی (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 1 شهریور 1384
54000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدرضا صفایی (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
74000 ریال
دنیس کاسپر، تنسلی راندولف هریسون، علیرضا استقامتی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
109000 ریال
دنیس کاسپر، مینو محرز (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 17 تیر 1385
109000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، علی رضا رجائی (مترجم)، محمد طاهر (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
59000 ریال
مایکل جفری امینف، علی غلامرضانژاد (مترجم)، رامک رحیم زاده (مترجم)، جمشید لطفی (مترجم) مایکل جفری امینف
ناشر: قلم آشنا - 1381
14000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد