ترتیب بر اساس:
ری بردبری، علی شیعه علی (مترجم) ری بردبری
ناشر: سبزان - بهمن 1401
1360000 ریال 1224000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
جرمی هاروود، علی شیعه علی (مترجم) جرمی هاروود
ناشر: سبزان - خرداد 1402
1280000 ریال 1152000 ریال
ری بردبری، علی شیعه علی (مترجم) ری بردبری
ناشر: سبزان - اردیبهشت 1392
2640000 ریال 2376000 ریال
گزنفون، علی شیعه علی (مترجم)، سارا فروغی (ویراستار)، لری هدریک (بازنویسی) گزنفون
ناشر: سبزان - آذر 1392
1620000 ریال 1458000 ریال
گزنفون، علی شیعه علی (مترجم)، لاری هدریک (بازنویسی) گزنفون
ناشر: سبزان - اردیبهشت 1389
68000 ریال
محمدعلی تسخیری، محمد مقدس (مترجم)، علی شیعه علی (ویراستار) محمدعلی تسخیری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - خرداد 1391
120000 ریال
محمدطاهر القادری، سیدعبدالحسین رئیس السادات (مترجم)، علی شیعه علی (ویراستار) محمدطاهر القادری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی - خرداد 1391
25000 ریال
محمدعلی تسخیری، محمد مقدس (مترجم)، علی شیعه علی (ویراستار) محمدعلی تسخیری
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - تیر 1392
50000 ریال
جروم دیوید سالینجر، علی شیعه علی (مترجم) جروم دیوید سالینجر
ناشر: سبزان - مرداد 1393
980000 ریال
ناشر: سبزان - آذر 1393
1680000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد