ترتیب بر اساس:
منصور یوسف زاده شوشتری، علی خشت پور (ویراستار) منصور یوسف زاده شوشتری
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - فروردین 1401
1560000 ریال 1248000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
منصور یوسف زاده شوشتری، علی خشت پور (ویراستار) منصور یوسف زاده شوشتری
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - خرداد 1402
1860000 ریال 1488000 ریال
سوزان اندرسون، سیدمرتضی نظری (مترجم)، علی خشت پور (ویراستار) سوزان اندرسون
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - اسفند 1401
3080000 ریال 2464000 ریال
جیمز هالیس، اشکان غفاریان دانشمند (مترجم)، مریم اسدیان (ویراستار)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - آذر 1402
2690000 ریال 2152000 ریال
جیمز هیلمن، آرزو محمودیان (مترجم)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هیلمن
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - فروردین 1401
3330000 ریال 2664000 ریال
جیمز هالیس، آرزو محمودیان (مترجم)، الیا طالبی (ویراستار)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - اسفند 1401
1580000 ریال
جیمز هالیس، شیوا ابراهیمی (مترجم)، مریم محمدطاهری (ویراستار)، سیدسهیل رضایی (ویراستار)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - آذر 1401
1100000 ریال
منصور یوسف زاده شوشتری، علی خشت پور (ویراستار) منصور یوسف زاده شوشتری
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده) - فروردین 1401
650000 ریال
جیمز هالیس، سیدمرتضی نظری (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار)، علی خشت پور (ویراستار) جیمز هالیس
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - مرداد 1399
1680000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد