ترتیب بر اساس:
تامس آندرئولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، بابک امراء (مترجم)، علی غلامرضا نژاد (مترجم)، کارلوس سی .جی (ویراستار)، کار پنتر (ویراستار) تامس آندرئولی
ناشر: پژواک علم آریا - 1391
98000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
چارلز کالکوک، مژگان مرتضوی (مترجم)، سحر میرپور (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) چارلز کالکوک
ناشر: پژواک علم آریا - شهریور 1391
89500 ریال
سیدعلی موسوی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) سیدعلی موسوی (مترجم)
ناشر: پژواک علم آریا - مرداد 1391
125000 ریال
بهروز عطایی (مترجم)، ملودی بدیعی (مترجم)، مونا ارباب (مترجم)، علی تربیت (مترجم) بهروز عطایی (مترجم)
ناشر: پژواک علم آریا - مرداد 1391
115000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، مصطفی قانعی (زیرنظر) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1384
19000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، سیدموید علویان (زیرنظر) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - تیر 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - خرداد 1384
29000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1384
29000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، مصطفی قانعی (زیرنظر) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - اردیبهشت 1384
39000 ریال
ناشر: نور دانش - خرداد 1384
39000 ریال
محمد تربیت، علی تربیت محمد تربیت
ناشر: نور دانش - تیر 1384
34000 ریال
راسل لافایت سسیل، تامس آندرولی، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) راسل لافایت سسیل
ناشر: نور دانش - شهریور 1384
43000 ریال
مینو محرز (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، مصطفی قانعی (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم)، سیدموید علویان (مترجم)، بهزاد عین اللهی (مترجم)، منوچهر قارونی (مترجم) مینو محرز (مترجم)
ناشر: نور دانش - مرداد 1384
199000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، محمدرضا زاهدپورانارکی (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - شهریور 1384
54000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدرضا صفایی (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - تیر 1385
74000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد