ترتیب بر اساس:
علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 3 آبان 1399
450000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
امیر عباس رجبی (ویراستار)، محمدتقی سلمانی (بازنویسی)، علی اکبر ولایتی (زیرنظر) امیر عباس رجبی (ویراستار)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - آبان 1397
500000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 24 اسفند 1392
230000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1 اردیبهشت 1394
320000 ریال
علی اکبر ولایتی، طهورا وحدتی (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 3 اسفند 1390
17000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1 اردیبهشت 1394
200000 ریال
جلیل عرفان منش، علی اکبر ولایتی (مقدمه) جلیل عرفان منش
ناشر: فرهنگ مکتوب - 10 اسفند 1389
750000 ریال
علی اکبر ولایتی، مرتضی فکوری (ویراستار)، هومن عباسپور (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 12 مهر 1391
29000 ریال
علی اکبر ولایتی، هومن عباسپور (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1394
520000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1 اردیبهشت 1394
200000 ریال
علی اکبر ولایتی، رضا مختاری اصفهانی، محمدرضا جوادی یگانه، محمدرضا جعفرآقائی، هومن عباسپور (ویراستار)، مرتضی فکوری (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 24 آبان 1393
250000 ریال
علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 10 خرداد 1391
13000 ریال
علی اکبر ولایتی، هومن عباسپور (ویراستار)، الهه سوداچی (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 12 مهر 1391
30000 ریال
علی اکبر ولایتی، غزاله حجتی (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 7 تیر 1391
37000 ریال
علی اکبر ولایتی، رضا مختاری اصفهانی، محمدرضا جوادی یگانه، محمدرضا جعفرآقائی، هومن عباسپور (ویراستار)، صدیقه صادقی مکی (ویراستار)، مرتضی فکوری (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 2 مهر 1393
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 274 مورد