محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جلیل عرفان منش، علی اکبر ولایتی (مقدمه) جلیل عرفان منش
ناشر: فرهنگ مکتوب - اسفند 1389
4300000 ریال 3870000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1400
340000 ریال 306000 ریال
علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - آذر 1401
450000 ریال
امیر عباس رجبی (ویراستار)، محمدتقی سلمانی(بازنویسی)، علی اکبر ولایتی(زیرنظر) امیر عباس رجبی (ویراستار)
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - آذر 1401
500000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - اسفند 1392
230000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1394
320000 ریال
علی اکبر ولایتی، طهورا وحدتی (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - اسفند 1390
17000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1394
200000 ریال
علی اکبر ولایتی، مرتضی فکوری (ویراستار)، هومن عباسپور (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - مهر 1391
29000 ریال
علی اکبر ولایتی، هومن عباسپور (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1394
520000 ریال
علی اکبر ولایتی، محمدرضا جوادی یگانه علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اردیبهشت 1394
200000 ریال
علی اکبر ولایتی، رضا مختاری اصفهانی، محمدرضا جوادی یگانه، محمدرضا جعفرآقائی، هومن عباسپور (ویراستار)، مرتضی فکوری (ویراستار) علی اکبر ولایتی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - آبان 1393
250000 ریال
علی اکبر ولایتی، هومن عباسپور (ویراستار)، الهه سوداچی (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - مهر 1391
30000 ریال
علی اکبر ولایتی علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - خرداد 1391
13000 ریال
علی اکبر ولایتی، مرتضی فکوری (ویراستار)، هومن عباسپور (ویراستار)، سعید واشهری (ویراستار)، سجاد محمدی (زیرنظر) علی اکبر ولایتی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - اردیبهشت 1392
26000 ریال
نمایش 1 - 15 از 275 مورد