محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
بهزاد جعفری (مترجم)، علی اکبر غفاری (مصحح) بهزاد جعفری (مترجم)
ناشر: صدوق - 1377
550000 ریال
علی اکبر غفاری، بهمن حمیدی (ویراستار) علی اکبر غفاری
ناشر: نشر لاهیتا - 21 مرداد، 1391
140000 ریال
علی اکبر غفاری (محقق) علی اکبر غفاری (محقق)
ناشر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - بهمن، 1394
220000 ریال
محمدبن علی ابن بابویه، حمیدرضا مستفید (مترجم)، علی اکبر غفاری (مترجم) محمدبن علی ابن بابویه
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 26 خرداد، 1389
500000 ریال
محی الدین علوی طالقانی، علی اکبر غفاری (مصحح) محی الدین علوی طالقانی
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 14 دی، 1390
32000 ریال
علی اکبر غفاری، محمدابراهیم آیتی علی اکبر غفاری
ناشر: اخلاق - آبان، 1396
180000 ریال
علی اکبر غفاری، محمدحسن صانعی پور، ولی الله حسومی (مترجم) علی اکبر غفاری
ناشر: دانشکده اصول الدین - 09 آذر، 1388
50000 ریال
علی اکبر غفاری (مترجم)، علی اصغر یونسیان (تهیه و تنظیم) علی اکبر غفاری (مترجم)
ناشر: آیینه زمان - 28 فروردین، 1390
15000 ریال
محمدبن یعقوب کلینی، علی اکبر غفاری (مصحح) محمدبن یعقوب کلینی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 12 آذر، 1387
40000 ریال
محمدبن حسن طوسی، علی اکبر غفاری (مترجم)، بهراد جعفری (مترجم) محمدبن حسن طوسی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 1381
60000 ریال
علی اکبر غفاری، محمدبن یعقوب کلینی علی اکبر غفاری
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 12 آذر، 1387
40000 ریال
محمدبن یعقوب کلینی، علی اکبر غفاری (مصحح) محمدبن یعقوب کلینی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 12 آذر، 1387
محمدبن علی ابن بابویه، علی اکبر غفاری (مترجم) محمدبن علی ابن بابویه
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 14 اردیبهشت، 1388
محمدبن حسن طوسی، علی اکبر غفاری (به اهتمام) محمدبن حسن طوسی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 13 اسفند، 1386
محمدبن حسن طوسی، علی اکبر غفاری (به اهتمام) محمدبن حسن طوسی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 13 اسفند، 1386
نمایش 1 - 15 از 32 مورد