ترتیب بر اساس:
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 13 بهمن 1400
3000000 ریال 2850000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 4 آبان 1392
300000 ریال 285000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 دی 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
علی تقی پورظهیر، علی اکبر شعاری نژاد (ویراستار) علی تقی پورظهیر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 29 خرداد 1400
290000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 آذر 1388
700000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 5 دی 1391
160000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - خرداد 1394
450000 ریال
ناشر: امیرکبیر - 20 اردیبهشت 1388
40000 ریال
علی تقی پورظهیر، علی اکبر شعاری نژاد (ویراستار) علی تقی پورظهیر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 اسفند 1384
220000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 21 دی 1388
95000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - خرداد 1394
220000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 12 دی 1386
24000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد، افسانه قارونی (ویراستار) علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 16 خرداد 1390
130000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 فروردین 1387
19110 ریال
علی اکبر شعاری نژاد، حیدر تورانی علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: قو - 1382
9000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد