ترتیب بر اساس:
علی اکبر رضایی، محمدعلی زهره ای، سجاد محمدیارزاده (ویراستار)، مریم بختیاری (ویراستار) علی اکبر رضایی
ناشر: یادآوران - 25 دی 1390
350000 ریال 297500 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 5 خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری (تهیه و تنظیم)، محمدحسن صالحی مرام (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر)، ایرج محمدی (به اهتمام) مرکز پژوهش
ناشر: خانه کتاب - 8 خرداد 1391
125000 ریال
علی اکبر رضایی، محمدعلی زهره ای علی اکبر رضایی
ناشر: بین المللی گاج - 10 آبان 1389
30000 ریال
محمد شیخان (زیرنظر)، ایرج محمدی (گردآورنده)، سعید حصاری (گردآورنده)، بابک قیاسیان (گردآورنده)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) محمد شیخان (زیرنظر)
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - 18 مهر 1391
105000 ریال
روح الله بهرامی (به اهتمام)، محمد شیخان (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) روح الله بهرامی (به اهتمام)
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - 18 مهر 1391
65000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (گردآورنده)، محمد شیخان (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) مرکز پژوهش
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - 18 مهر 1391
50000 ریال
علی اکبر رضایی، مریم بختیاری، علی قاسمی (ویراستار) علی اکبر رضایی
ناشر: یادآوران - 23 آبان 1390
100000 ریال
ناشر: فرهنگ و تمدن - 2 اسفند 1393
70000 ریال
ناشر: سخنکده - 27 بهمن 1393
80000 ریال
بیژن صفوی، علی اکبر رضائی بیژن صفوی
ناشر: سخنکده - 14 مهر 1393
150000 ریال
قاسم ملکی، علی اکبر رضایی قاسم ملکی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 1382
5000 ریال
علی اکبر رضایی، محمدعلی زهره ای، نیما رجبلو (ویراستار) علی اکبر رضایی
ناشر: جامعه شناسان - 5 آذر 1390
1340000 ریال
علی اکبر رضایی، سیدطه هاشمی علی اکبر رضایی
ناشر: سخنکده - بهمن 1394
240000 ریال
علی اکبر رضایی، محسن فردرو، امید باوی (ویراستار) علی اکبر رضایی
ناشر: عابد - 26 شهریور 1390
10000 ریال
علی اکبر رضایی، محسن فردرو علی اکبر رضایی
ناشر: عباسی - 12 خرداد 1388
65000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد