ترتیب بر اساس:
کریستوفر هارپر، علی اصغر کیا (مترجم)، سعید ثقه ای (ویراستار) کریستوفر هارپر
ناشر: علم - 10 مهر 1391
2450000 ریال 2205000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
رحمان سعیدی، علی اصغر کیا رحمان سعیدی
ناشر: خجسته - 25 دی 1385
140000 ریال 126000 ریال
علی اصغر کیا علی اصغر کیا
ناشر: علم - 10 مهر 1391
75000 ریال 67500 ریال
رحمان سعیدی، علی اصغر کیا رحمان سعیدی
ناشر: جامعه شناسان - 3 اردیبهشت 1400
650000 ریال
آنه کرانی فرانسیس، علی اصغر کیا (مترجم) آنه کرانی فرانسیس
ناشر: جامعه شناسان - 11 اسفند 1389
980000 ریال
علی اصغر کیا (مترجم) علی اصغر کیا (مترجم)
ناشر: جامعه شناسان - 9 تیر 1388
500000 ریال
محمدعلی اکبری، علی اصغر کیا، رحمان سعیدی محمدعلی اکبری
ناشر: روزنامه ایران - 11 خرداد 1392
60000 ریال
علی اصغر کیا، شهرام رجب زاده (ویراستار)، محمدکاظم بهنیا (ویراستار) علی اصغر کیا
ناشر: آن، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی - 29 مرداد 1386
10000 ریال
مایک وارد، علی اصغر کیا (مترجم) مایک وارد
ناشر: روزنامه ایران - 27 مهر 1384
126000 ریال
هیرانمای کارلکار، علی اصغر کیا (مترجم) هیرانمای کارلکار
ناشر: آرون - 27 مهر 1387
165000 ریال
شهرام رجب زاده، محمدکاظم بهنیا، علی اصغر کیا شهرام رجب زاده
ناشر: آن - 1382
8000 ریال
علی اصغر کیا، مهدی رشکیانی علی اصغر کیا
ناشر: سازمان معین ادارات - 24 دی 1385
32000 ریال
علی اصغر کیا علی اصغر کیا
ناشر: موجک - مرداد 1397
400000 ریال
علی اصغر کیا علی اصغر کیا
ناشر: مکث - 1381
10000 ریال
رحمان سعیدی، علی اصغر کیا رحمان سعیدی
ناشر: مکث - 1381
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد