ترتیب بر اساس:
علی اسدی، مجید تهرانیان، عباس عبدی، محسن گودرزی علی اسدی
ناشر: نشر نی - 4 اسفند 1401
1900000 ریال 1710000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: سروش - 2 مرداد 1392
300000 ریال 270000 ریال
شهریار عزیزی، علی اسدی شهریار عزیزی
ناشر: نگاه دانش - 21 آبان 1400
800000 ریال 760000 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 14 تیر 1399
400000 ریال 360000 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: سروش - 21 اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
علی اسدی علی اسدی
ناشر: لوح فکر - 22 مهر 1401
500000 ریال 450000 ریال
علی اسدی علی اسدی
ناشر: هرمس - 19 آبان 1393
150000 ریال 135000 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: سروش - 3 مهر 1391
400000 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: سروش - 3 مهر 1391
300000 ریال
کریم نادری مهدیی، علی اسدی، محسن فرشادفر (ویراستار) کریم نادری مهدیی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 آبان 1398
210000 ریال
غلامرضا مجردی (ویراستار)، غلامرضا مجردی (ویراستار)، علی اسدی (تدوین)، ابوالقاسم شریف زاده (تدوین)، مهنوش شریفی (تدوین) غلامرضا مجردی (ویراستار)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 23 آذر 1390
250000 ریال
علی اسدی، مرتضی اکبری، علی اصغر میرک زاده علی اسدی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 5 مهر 1390
53000 ریال
جورج اسمیترست، امیرحسین محوی (مترجم)، علی اسدی (مترجم)، فریبا محسن زاده (مترجم)، غلامرضا گودرزی (مترجم)، نغمه علوی نخجوانی (مترجم)، شیرین نادری (مترجم)، محمدنصرت ماکویی (مترجم)، مجید کرمانی (مترجم)، غلامحسین صفری (مترجم) جورج اسمیترست
ناشر: اندیشه رفیع - 9 تیر 1387
29500 ریال
ادگار مورن، علی اسدی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: سروش - 26 تیر 1399
300000 ریال
علی اسدی، ابوالقاسم شریف زاده، سعید غلامرضایی (ویراستار) علی اسدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 8 آبان 1389
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد