ترتیب بر اساس:
علی آقاپیروز، عبدالرحیم سرودلیر علی آقاپیروز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دی 1401
750000 ریال 675000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
علی آقا پیروز علی آقا پیروز
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دی 1401
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران - شهریور 1402
730000 ریال 657000 ریال
ابوطالب خدمتی، علی آقا پیروز، عباس شفیعی، حسن میرزایی اهرنجانی(زیرنظر) ابوطالب خدمتی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - بهمن 1401
1000000 ریال
علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی علی آقا پیروز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1401
900000 ریال
علی آقا پیروز، محمدباقر انصاری (ویراستار) علی آقا پیروز
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - تیر 1397
260000 ریال
علی آقاپیروز علی آقاپیروز
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
180000 ریال
علی آقاپیروز علی آقاپیروز
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
160000 ریال
علی آقاپیروز علی آقاپیروز
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
150000 ریال
علی آقاپیروز علی آقاپیروز
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
160000 ریال
علی آقاپیروز علی آقاپیروز
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
150000 ریال
علی آقا پیروز علی آقا پیروز
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تیر 1397
350000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - آبان 1391
100000 ریال
عباس شفیعی، ابوطالب خدمتی، علی آقاپیروز عباس شفیعی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1393
100000 ریال
علی آقا پیروز، عباس شفیعی (مترجم)، ابوطالب خدمتی (مترجم) علی آقا پیروز
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1382
9000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد