ترتیب بر اساس:
داویدامیل دورکم، علیمحمد کاردان (مترجم) داویدامیل دورکم
ناشر: دانشگاه تهران - 12 اسفند 1398
600000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
علیمحمد کاردان علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
330000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1395
220000 ریال
ژولین فروند، علیمحمد کاردان (مترجم) ژولین فروند
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 26 اسفند 1393
60000 ریال
رنه گنون، علیمحمد کاردان (مترجم) رنه گنون
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 خرداد 1389
85000 ریال
اصغر اورنگی (ویراستار)، علیمحمد کاردان (زیرنظر) اصغر اورنگی (ویراستار)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد 1391
250000 ریال
اتو کلاین برگ، علیمحمد کاردان (مترجم) اتو کلاین برگ
ناشر: علمی و فرهنگی - 30 دی 1386
90000 ریال
علیمحمد کاردان(زیرنظر) علیمحمد کاردان(زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 مرداد 1398
250000 ریال
امیل دورکیم، علیمحمد کاردان (مترجم) امیل دورکیم
ناشر: دانشگاه تهران - 1376
3000 ریال
موریس دبس، علیمحمد کاردان (مترجم) موریس دبس
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1382
140000 ریال
ژولین فروند، علیمحمد کاردان (مترجم)، اسماعیل سعادت (ویراستار) ژولین فروند
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 تیر 1385
26000 ریال
علیمحمد کاردان، روژه گال علیمحمد کاردان
ناشر: دانشگاه تهران - 1382
20000 ریال
اتو کلاینبرگ، علیمحمد کاردان (مترجم) اتو کلاینبرگ
ناشر: فردوس - 3 دی 1387
اتو کلاینبرگ، علیمحمد کاردان (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار) اتو کلاینبرگ
ناشر: فردوس - 3 دی 1387
فریده مشایخ، محمود مهرمحمدی، زهرا گویا، علیمحمد کاردان، حسین مدرسی، محمدجعفر جوادی، خسرو باقری، علیرضا مهاجری، علی خورسندی طاسکوه، فوزیه فکری، مصطفی عطاران، حبیب الله حبیبی فهیم (ویراستار) فریده مشایخ
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 29 مرداد 1385
17000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد