ترتیب بر اساس:
ناشر: حرفه هنرمند - تیر 1399
890000 ریال 801000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
علیرضا عامری علیرضا عامری
ناشر: رازگو - اسفند 1397
100000 ریال
استیون کینگ، پیتر استراب، کتایون نصیری مجد (مترجم)، علیرضا عامری (ویراستار) استیون کینگ
ناشر: زهره - اسفند 1386
98000 ریال
بنفشه عرفانیان، علیرضا عامری (مترجم) بنفشه عرفانیان
ناشر: سفیر اردهال - فروردین 1389
80000 ریال
مسعود حاجی علی اکبر کاشانی (ویراستار)، هانیه سرداری (ویراستار)، مجید آزادبخت (زیرنظر)، نصرالله تسلیمی (زیرنظر)، علیرضا عامری (زیرنظر)، محمدرضا کمره ای (گردآورنده)، مهتا قنبری (تهیه و تنظیم) مسعود حاجی علی اکبر کاشانی (ویراستار)
ناشر: مشق هنر - اردیبهشت 1390
150000 ریال
مجید آزادبخت (زیرنظر)، نصرالله تسلیمی (زیرنظر)، علیرضا عامری (زیرنظر)، محمدرضا کمره ای (گردآورنده)، مهتا قنبری (تهیه و تنظیم) مجید آزادبخت (زیرنظر)
ناشر: مشق هنر - مرداد 1390
150000 ریال
علیرضا عامری (مترجم)، فروغ فرخزاد(شاعر)، علی یزدی نژاد(مقدمه)، نوش آفرین انصاری(مقدمه) علیرضا عامری (مترجم)
ناشر: میرماه - اردیبهشت 1399
600000 ریال
اندی دوگان، محسن غفرانی (مترجم)، علیرضا عامری (مترجم) اندی دوگان
ناشر: دنیای تصویر - دی 1387
75000 ریال
علیرضا عامری (مترجم)، محمدرضا کمره ای (گردآورنده) علیرضا عامری (مترجم)
ناشر: مشق هنر - بهمن 1388
110000 ریال
علیرضا عامری (تدوین) علیرضا عامری (تدوین)
ناشر: چارسوی هنر - دی 1392
32000 ریال
میکل آنجلو آنتونیونی، مارک پپلو، پیتر ولن، علیرضا عامری (مترجم)، بهرام دهقانی (مترجم) میکل آنجلو آنتونیونی
ناشر: نشر نی - 1383
20000 ریال
مریم جعفری حصارلو، علیرضا عامری (ویراستار) مریم جعفری حصارلو
ناشر: مریم جعفری حصارلو - اردیبهشت 1395
100000 ریال
مریم جعفری حصارلو، علیرضا عامری (ویراستار) مریم جعفری حصارلو
ناشر: مریم جعفری حصارلو - اردیبهشت 1395
100000 ریال
علیرضا عامری، سلیم یاسمی علیرضا عامری
ناشر: آیندگان - آذر 1396
110000 ریال
نیمایوشیج، علیرضا عامری (مترجم) نیمایوشیج
ناشر: میرماه، کتاب های میرکا - آبان 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد