محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمدعلی بهار، نادر تاجیک، کبری انتظامی، فرهاد شاهسوار، طاهره موسوی، علیرضا سالک مقدم، نازنین مجتبوی محمدعلی بهار
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، پیوند مهر - 16 بهمن 1392
99000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسون، کارن ج مارک دنت، محسن ارجمند (مترجم)، محمود رفیعی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، قمرتاج خطایی (مترجم)، سیامک ملکی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم)، حسین صمدانی فرد (مترجم)، مینا ایزدیار (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، ندا کاظمی (مترجم)، علی ربانی (مقدمه) ریچارد برمن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 23 آذر 1389
290000 ریال
علیرضا سالک مقدم، فروزان کریمی، امیرحسن زرنانی، طاهره موسوی، محمدعلی بهار، فرحدخت فاطمی نسب، مهدی شکرابی، کبری انتظامی، فرهاد شاهسوار علیرضا سالک مقدم
ناشر: پیوند مهر - 14 بهمن 1387
38500 ریال
محمدرضا نصیری (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، امیرحسن زرنانی (مترجم)، طاهره موسوی (مترجم)، محمدعلی بهار (مترجم)، فرحدخت فاطمی نسب (مترجم)، نادر تاجیک (مترجم)، مهدی شکرابی (مترجم)، کبری انتظامی (مترجم)، فرهاد شاهسوار (مترجم)، نازنین مجتبوی (مترجم) محمدرضا نصیری (مترجم)
ناشر: پیوند مهر - 15 بهمن 1387
99000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، مینو محرز (مترجم)، محسن ارجمند (مترجم)، محمود رفیعی (مترجم)، خسرو سبحانیان (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، میترا عشقپور (مترجم)، عذرا علیزاد (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: ارجمند - 9 اردیبهشت 1385
119000 ریال
مهدی کریمی، محمد پورفخاران، علیرضا سالک مقدم، نریمان مصفا، محمدامین عباسی، مهدی شکرآبی مهدی کریمی
ناشر: فقه - 1381
31000 ریال
کاظم احمدی، اعظم بزرگی (ویراستار)، علیرضا سالک مقدم (ویراستار) کاظم احمدی
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - 9 آبان 1386
42500 ریال
ابول عباس، اندرو لیچمن، مهدی کریمی (مترجم)، محمد پورفخاران (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، نریمان مصفا (مترجم)، محمدامین عباسی (مترجم)، مهدی شکرآبی (مترجم) ابول عباس
ناشر: آییژ - 8 بهمن 1385
78000 ریال
جواد مقیمی (مترجم)، نادر تاجیک (مترجم)، علی خرم طوسی (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (زیرنظر)، طاهره موسوی (زیرنظر)، فرحدخت فاطمی نسب (زیرنظر)، مهدی شکرابی (زیرنظر)، کبری انتظامی (زیرنظر) جواد مقیمی (مترجم)
ناشر: پیوند مهر - 19 خرداد 1386
69500 ریال
رابرت کلیگمن، کارن مارکدنت، محمود رفیعی (مترجم)، قمرتاج خطایی (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، مهشید فروغان (مترجم)، محمدرضا صادقیان (مترجم)، تقی بغدادی (مترجم)، کامران بلیغی (مترجم)، محمدرضا جنیدی (مترجم)، عباس درخشان (مترجم)، زهرا عرفانی (مترجم)، زرین تاج کیهانی (مترجم)، شهاب الدین مدرس یزدی (مترجم)، سیدعبدالحمید مقدسی (مترجم)، فریبا نادری (مترجم)، ملک تاج هنرمند (مترجم)، غلامرضا ولی زاده (مترجم)، حسین صمدانی فرد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، رضوان قاسمی پور (مترجم)، مهشید نیک پور (مترجم)، مینا ایزدبار (مترجم) رابرت کلیگمن
ناشر: ارجمند - 14 مهر 1393
490000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد