ترتیب بر اساس:
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - خرداد 1390
40000 ریال 36000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - آبان 1390
250000 ریال 225000 ریال
علیرضا ذاکری، مسعود صدرالاشرافی، غلامعلی احمدی، ص. سلمانی نژاد مهرآبادی (ویراستار) علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - خرداد 1392
75000 ریال 67500 ریال
علیرضا رهی، فائزه فاضلی، علیرضا ذاکری (ویراستار)، رسول چهره قانی (ویراستار) علیرضا رهی
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - خرداد 1390
45000 ریال 40500 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - مرداد 1390
30000 ریال 27000 ریال
علیرضا ذاکری، سیما متین (ویراستار)، سارا شریعتی مزینانی(مقدمه) علیرضا ذاکری
ناشر: نشر نی - مرداد 1400
2400000 ریال 2160000 ریال
علیرضا ذاکری، حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف علیرضا ذاکری
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - آبان 1390
120000 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: شرح - آذر 1385
21000 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - خرداد 1398
160000 ریال
علیرضا ذاکری(شاعر) علیرضا ذاکری(شاعر)
ناشر: آدر - فروردین 1401
380000 ریال
علیرضا ذاکری علیرضا ذاکری
ناشر: آدر - آبان 1402
350000 ریال
علیرضا ذاکری(شاعر) علیرضا ذاکری(شاعر)
ناشر: آدر - آبان 1402
750000 ریال
علیرضا ذاکری(شاعر) علیرضا ذاکری(شاعر)
ناشر: آدر - آبان 1402
750000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد