ترتیب بر اساس:
مصطفی رحیمی، علیرضا اسکندری(گردآورنده) مصطفی رحیمی
ناشر: نیلوفر - فروردین 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: آدینه - تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آذر 1395
50000 ریال
جان اوکیف، علیرضا اسکندری (مترجم)، احمد بهرامپورآشتیانی (ویراستار) جان اوکیف
ناشر: نسل نو اندیش - اسفند 1385
15000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1388
9000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - شهریور 1387
20000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - شهریور 1387
20000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - شهریور 1387
20000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - شهریور 1387
20000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - 1381
10000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - 1382
10000 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: سنجش و دانش، گروه آموزشی مدرس - تیر 1398
250000 ریال
گرگوری باندر، گرگوری دابینز، اسکار فاولر، علیرضا اسکندری (مترجم) گرگوری باندر
ناشر: خط رمز تک - 1382
10000 ریال
آنانت پای، علیرضا اسکندری (مترجم) آنانت پای
ناشر: عصر کیفیت - 1381
7500 ریال
علیرضا اسکندری علیرضا اسکندری
ناشر: عصر کیفیت - 1381
10000 ریال
رابرت فرانسیس کندی، علیرضا اسکندری (مترجم) رابرت فرانسیس کندی
ناشر: عصر کیفیت - 1381
15000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد