ترتیب بر اساس:
محسن الیاسی، علیرضا استواری (ویراستار) محسن الیاسی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 27 شهریور 1396
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
جعفر عبادی، علیرضا استواری (ویراستار) جعفر عبادی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 آبان 1392
70000 ریال
استن آرونف، مهتاب پیرباوقار (مترجم)، منیژه رجب پوررحمتی (مترجم)، علی اصغر درویش صفت (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) استن آرونف
ناشر: دانشگاه تهران - 2 شهریور 1392
250000 ریال
برایان لاوسون، علیرضا عینی فر (مترجم)، فواد کریمیان (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) برایان لاوسون
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1397
340000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 23 خرداد 1389
85000 ریال
سیدمحسن حبیبی، محمدصالح شکوهی بیدهندی، علیرضا استواری (ویراستار) سیدمحسن حبیبی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
80000 ریال
علی مدنی پور، بهادر زمانی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) علی مدنی پور
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1390
100000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 7 دی 1392
170000 ریال
فرشاد رضوان، علیرضا استواری (ویراستار) فرشاد رضوان
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
70000 ریال
ابراهیم مقیمی، علیرضا استواری (ویراستار) ابراهیم مقیمی
ناشر: دانشگاه تهران - 1400
600000 ریال
علیرضا محمدزاده وادقانی (مترجم)، پژمان محمدی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار)، ماری کرنو (زیرنظر)، ایزابل دولامبرتوری (زیرنظر)، پیر سیرنلی (زیرنظر)، کاترین والر (زیرنظر) علیرضا محمدزاده وادقانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران - 25 اردیبهشت 1391
70000 ریال
حسن اسدی، کیوان شعبانی مقدم، علیرضا استواری (ویراستار) حسن اسدی
ناشر: دانشگاه تهران - 23 تیر 1392
300000 ریال
مرتضی شریفی، علیرضا استواری (ویراستار) مرتضی شریفی
ناشر: دانشگاه تهران - 29 تیر 1390
50000 ریال
ابوالفضل رضایی، عبدالحسین فقهی، علیرضا استواری (ویراستار) ابوالفضل رضایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1397
900000 ریال
هاینز دیکر، کنسال ادوارد هولد، ملیحه سادات عطری (مترجم)، علی اکبر صبوری (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) هاینز دیکر
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 18 تیر 1391
68000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد